Vad är en interaktiv berättelse?

divider-elegant

Interaktiva berättelser är berättelser där läsaren kan vara med och, i viss utsträckning, bestämma handlingen. Det vanligaste är att läsaren presenteras med val som tar berättelsen åt olika håll. En interaktiv berättelse har därför flera parallella historier och kan även ha olika slut.

PulpTales 3-01

En traditionell berättelse kan liknas vid en väg, om än ibland slingrig, där läsaren leds framåt av författaren, får uppleva förutbestämda händelser som leder till ett absolut slut. I den interaktiva berättelsen kan läsaren välja olika riktningar vid varje vägskäl och få olika upplevelser vid olika läsningar, och till och med nå olika slut.

Ibland tar den interaktiva berättelsen även in moment från spelvärlden och låter läsaren få poäng, göra olika val beroende på vad som tidigare utförts eller göra saker på tid.